WSPARCIE

Osobisty coaching

W ramach retreatu, po jego zakończeniu, zapraszam każdego z Was na dobrowolną indywidualną sesję life coaching (jeśli nie będziemy mogli spotkać się w Warszawie, to zrobimy to przez Skypa). Pomaga on rozeznać się w naszych celach, wartościach i motywacjach, którymi kierujemy się w życiu.Czasem służy do ich redefiniowania lub wytyczenia nowych kierunków. Daje szansę na rozpoznanie tego, co ważne dla nas zarówno teraz jak i w bliższej lub dalszej perspektywie. Więcej o mojej praktyce na stronie www.wielgopolan.pl